Venture Partners

Macquarie Office Trust

MacquarieMacquarie Office Trust là một ủy thác tài sản được liệt kê với tài sản thuộc quyền quản lý 4,7 tỷ đô la Úc. Hơn 26 tỷ đô la tài sản tài sản được quản lý dưới thương hiệu Macquarie, trên một danh mục tín thác tài sản niêm yết và chưa niêm yết, quỹ phát triển chưa niêm yết và các tập đoàn đầu tư bất động sản trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin về Macquarie Office Trust, hãy tham khảo trang web của Trust tại www.macquarie.com.au/officetrust/

Quy mô tổng hợp của danh mục đầu tiên của Văn phòng Maguire Macquarie là gần 4,0 triệu feet vuông và bao gồm năm tài sản (One California Plaza, Trung tâm doanh nghiệp Cerritos, Washington Mutual Campus, Trung tâm công nghệ San Diego và Trung tâm Wells Fargo) được đóng góp bởi Maguire Properties và một tài sản ( Cổng sân vận động) được đóng góp bởi Macquarie Office Trust.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *